Czy chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?
u nas ZAWSZE jest najlepszy KLIMAT do kształtowania własnej KARIERY ZAWODOWEJ
mamy 40 lat DOŚWIADCZENIA w kształceniu zawodowym
dołącz do nas TWOJA SZKOŁA czeka
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?

Technikum

4-letni cykl kształcenia

technik informatyk
technik budowlaniec
technik ekonomista
div>
technik handlowiec

Zasadnicza szkoła zawodowa

3-letni cykl kształcenia

kształcimy we wszystkich zawodach
współpracujemy z firmami z całego powiatu obornickiego

Szkoły zaoczne

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna (m.in. technik BHP)
nauka w piątki i soboty - jedyna bezpłatna szkoła publiczna dla dorosłych w Obornikach
Nasi partnerzy

Artykuły >TYPY SZKÓŁ > Technikum Mechaniczne


Technikum Mechaniczne


       Profil umiejętności i kompetencji
       
        Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechanik potrafi:
       
        · posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną,
        · dobierać materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia do realizowanych zadań,
        · stosować podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów podczas wytwarzania oraz naprawy maszyn i urządzeń,
        · mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne,
        · konstruować proste obiekty mechaniczne,
        · opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych,
        · oceniać stan techniczny obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej,
        · sporządzać harmonogram prac, obliczać ich pracochłonność oraz koszty,
        · przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewnienia jakości produkcji wyrobów i świadczenia usług,
        · stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych,
        · przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
        · udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
       
        Zawody do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
       
        * technik mechanik,
        * monter konstrukcji aluminiowych,
        * monter konstrukcji stalowych,
        * ślusarz narzędziowy