Nasi partnerzy

Artykuły >TYPY SZKÓŁ > Branżowa Szkoła 1 Stopnia


Branżowa Szkoła 1 Stopnia

       Kandydaci do Branżowej Szkoły 1 Stopnia mają możliwość wyboru jednego z 30 zawodów.
       
        * Warunkiem przyjęcia do w/w typu szkoły jest:
        * ukończenie szkoły podstawowej,
        * złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
        - podanie i życiorys (na druku własnym szkoły)
        - dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
        * zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu.
        * zaświadczenie o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, stwierdzającego, że z dniem 1 września zakład rozpocznie szkolenie danego ucznia w określonym zawodzie.