Czy chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?
u nas ZAWSZE jest najlepszy KLIMAT do kształtowania własnej KARIERY ZAWODOWEJ
mamy 40 lat DOŚWIADCZENIA w kształceniu zawodowym
dołącz do nas TWOJA SZKOŁA czeka
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?

Technikum

4-letni cykl kształcenia

technik informatyk
technik budowlaniec
technik ekonomista
div>
technik handlowiec

Zasadnicza szkoła zawodowa

3-letni cykl kształcenia

kształcimy we wszystkich zawodach
współpracujemy z firmami z całego powiatu obornickiego

Szkoły zaoczne

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna (m.in. technik BHP)
nauka w piątki i soboty - jedyna bezpłatna szkoła publiczna dla dorosłych w Obornikach
Nasi partnerzy

Artykuły >TYPY SZKÓŁ > Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

       Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej mają możliwość wyboru jednego z 30 zawodów.
       
        * Warunkiem przyjęcia do w/w typu szkoły jest:
        * ukończenie gimnazjum,
        * złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
        - podanie i życiorys (na druku własnym szkoły)
        - dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
        * zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu.
        * zaświadczenie o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, stwierdzającego, że z dniem 1 września zakład rozpocznie szkolenie danego ucznia w określonym zawodzie.