Nasi partnerzy

Artykuły >TYPY SZKÓŁ > Szkoła Policealna


Szkoła Policealna

Kształcimy w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.      

    Piątek od godz. 16.00
     Sobota od godz. 08.00

W roku szkolnym 2013/14 realizować bedziemy naukę w dwóch kierunkach:
1. Technik administracji - 2 letni okres nauczania
2. Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 1,5 rocznym cyklu nauczania.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowania się uczących - osób dorosłych dożycia w warunkach współczesnego świata, wykonyqwania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Nauka kończy się możliwością egzaminu  zawodowego a po jego zdaniu uzyskanie tytułu TECHNIKA.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

- absolwent tej szkoły uzyska przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,

  2. Rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu  pracy i w odniesienie do stanowisk pracy.

  3. Współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,

  4. Organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

TECHNIK ADMINISTRACJI

- przygotowuje do wykonywania następujących zadąń:

1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjne,

2, sporządzania dokumentów dotyczących spraw afministracyjnych,

3. prowadzenie postępowania administracyjnego.

NAUKA BEZPŁATNA

Serdecznie zapraszamy, informacja  dotycząca naboru w zakładce rekrutacji.