Nasi partnerzy

Artykuły >ZESPÓŁ SZKÓŁ > Historia szkoły


Historia szkoły


        Wywiad z mieszkańcami ulicy im. Gen.Tadeusza Kutrzeby
       
        W rozmowie z mieszkańcami ulicy imienia gen. Tadeusza Kutrzeby dowiedzieliśmy się,że gen. Tadeusz Kutrzeba był jednym  z najbardziej wykształconych oficerów Wojska Polskiego na początku XX wieku. Mieszkańcy mówili także o tym, że gen.Tadeusz Kutrzeba został dowódcą Armii "Poznań" i Armii "Pomorze", którymi dowodził w czasie ataku III Rzeszy na państwo polskie. Od mieszkańców uzyskaliśmy informację na temat słynnej Bitwy nad Bzurą, gdzie wojskami polskimi kierował gen. Tadeusz Kutrzeba.

        Wywiad z panią mgr Zofią Hanyż
       
        W rozmowie z Panią Zofią Hanyż dowiedzieliśmy się, że z propozycją nadania imienia szkole wyszedł przewodniczący  Komitetu Rodzicielskiego Pan Henryk Kaliszan w 1983 roku. Do nadania szkole imienia gen. Tadeusza Kutrzeby przygotowywano się przez bardzo długi okres czasu. Utworzono komisję do spraw nadania imienia i sztandaru. Na czele         komisji stała Pani mgr Maria Mikołajczak, która kierowała jej pracami. Przez komisję został stworzony harmonogram prac przygotowawczych.
       
        Wszyscy zostali zaangażowani do prac. Wychowawcy klas pracowali w tzw. zespołach klasowych. Uczniowie szkoły chodzili   po domach i przeprowadzali wywiady z osobami mającymi związek z gen. Tadeuszem Kutrzebą. Do tych osób należeli: Panowie Jan Leśnik, Henryk Kaliszan, Franciszek Stachowiak. Powstawały gazetki klasowe.
       
        W szkole został zorganizowany konkurs o gen. Tadeuszu Kutrzebie, którym kierowała Panimgr Zofia Hanyż. Konkurs miał dwa etapy: klasowy i szkolny. Zwycięzcy konkursu pojechali do Kutna, aby zwiedzić Muzeum Bitwy nad Bzurą. Olbrzymie zaangażowanie biblioteki, którą prowadziła Pani mgr Zofia Hanyż odegrały znaczącą rolę w pracach przygotowawczych. Biblioteka utworzyła m.in. biblioteczkę z książek wypożyczonych z innych bibliotek.
        Ponieważ postać gen. Tadeusza Kutrzeby nie była zbyt znana pisano więc listy do muzeów związanych z gen. Tadeuszem Kutrzebą, a one przysyłały potrzebne informację. Kontaktowano się z ludźmi walczącymi w Obornickim Batalionie Obrony Narodowej. W swoich relacjach Pani Zofia  Hanyż podkreślała bardzo duży wkład pracy, jaki uczniowie, nauczyciele i rodzice włożyli w przygotowania do nadania
        imienia szkole.
       
        Z nauczycieli Zespołu Szkół przy pracach przygotowawczych brali udział: Pan dyr. mgr Michał Nowaczyk wraz z Panią mgr Aliną Nowaczyk,Pani mgr Katarzyna Janecka, Pani mgr inż. Mirosława Stachowiak,Pani mgr Bożena Stanek,Pani mgr Zofia Hanyż,Pani wicedyrektormgr Bożena Jabłońska,Pani dyr.mgr Maria Mikołajczakoraz ówczesny dyrektor szkoły Pan mgr Jerzy Busz.
       
        W dniu nadania imienia 15 kwietnia 1985 roku uroczystość prowadziła panimgr Alina Nowaczyk. Scenariusz uroczystości napisała polonistka pani mgr Władysława Roguszka. Wśród zaproszonych gości na uroczystość byli: przedstawiciele Kuratorium, władz Obornik, Komitetu Rodzicielskiego, nauczyciele, członkowie Obornickiego Batalionu Obrony Narodowej. W programie uroczystości znalazły się wykonywane przez uczniów wiersze, pieśni nawiązujące do gen. Kutrzeby, bitew itp. W tym samym dniu odsłonięto wykonaną przez PanaJanusza Borowiakarzeźbę gen. Tadeusza Kutrzeby.
       
        W następnych latach każda pierwsza klasa jechała do Muzeum „Armii Poznań" i pod pomnik „Armii Poznań". W szkole  powstała izba pamięci poświęcona generałowi T. Kutrzebie i "Bitwie nad Bzurą". W kolejne rocznice nadania imienia organizowano rajdy, apele, aby upamiętnić nadanie imienia.
       
        Tak oto został opisany dzień nadania imienia szkole w Księdze Pamiątkowej szkoły.
       
        „…Bardzo bogata i urozmaicona jest działalność wychowawcza w związku z nadaniem szkole imienia gen.Tadeusza Kutrzeby. Z propozycją nadania szkole imienia i sztandaru wystąpił przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Henryk Kaliszan na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego w dniu 21. XI. 1983 r.Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 1. XII. 1983 r. podjęto uchwałę, że szkoła będzie pracowała, aby otrzymać imię gen. Tadeusza Kutrzeby. Młodzież przyłączyła się do decyzji Rady Pedagogicznej i w dniu 8. XII. 1983 r. na poszerzonym zebraniu aktywu,zadeklarowała udział w pracach przygotowawczych.
        Zespół Wychowawczy przygotował plan działań, przydzielił zadania dla klas, organizacji młodzieżowych, nauczycieli,   wychowawców, rodziców i dyrekcji szkoły. Powołano Komisję do spraw nadania imienia i sztandaru.
        Na apelach szkolnych w dniach 9 i 12 stycznia 1984 r. ogłoszono młodzieży podjęte decyzje Rady Pedagogicznej i zebrania aktywu młodzieżowego. Ogłoszono konkurs pod hasłem: ''Życie gen. Kutrzeby i epoka'' oraz podano zadania dla klas i organizacji. Zaczęła się aktywna praca na wszystkich odcinkach, wyrywano sobie materiały, szperano po różnych bibliotekach: nawiązywano kontakty z ludźmi walczącymi w Obornickim Batalionie Obrony Narodowej.
        W klasach powstały gazetki, robiono zdjęcia, uczono się życiorysu generała i gromadzono materiały. Każda klasa odwiedziła Muzeum ''Armii Poznań'' i była pod pomnikiem Bitwy nad Bzurą w Kutnie. Przywożono z wycieczek zdjęcia, foldery i różne materiały. Nawiązano kontakty z Muzeami w celu zdobycia materiałów do kącika ''Patrona''. Klasy zgodnie z harmonogramem odbywały spotkania pod hasłem: ''Życie i działalność gen. T. Kutrzeby i epoka''.
        Wiele wysiłku wymagało urządzenie kącika ''Patrona'', pracowała nad tym kol. Władysława Roguszka. Wysiłek włożony w przygotowanie do nadania imienia zintegrował działania nauczycieli, młodzieży, wyzwolił wiele inicjatyw, wskazał wiele postaw i przyczynił się do polubienia własnej szkoły. Powinno to zaowocować w następnych latach jeszcze lepszymi wynikami wychowawczymi szkoły.
       
        15 kwietnia 1985
       
        Gorączkowe prace w ciągu całego roku szkolnego związane z pracą nad patronem, sztandarem, izbą pamięci, wystrojeniem szkoły, przygotowaniem samej uroczystości znalazły swój finał ... Uroczyście ubrani, my przedstawiciele Samorządu Szkolnego, oczekiwaliśmy mających lada chwila nadejść gości ... Jeszcze tu mała poprawka, jeszcze papier gdzieś ( który musi natychmiast zniknąć ) i już wchodzą w nasze progi pierwsi goście ...    Witani przez wytwornie ubranych dyżurnych i Rady Samorządu, otrzymują jednodniówkę i z honorami są odprowadzani na wyznaczone miejsca. Wreszcie komplet na widowni. Są władze miasta, władze oświatowe z Poznania i Obornik, poczty         sztandarowe kombatantów i młodzieży.
        Uroczystości, tej rangi i wrażeń przepełniających nasze serca nie da się opisać. Moment odsłonięcia tablicy naszego patrona niejednemu z nas wycisnął łzy .....  A potem piękny bogato haftowany i barwny sztandar przekazany młodzieży. Już nie jesteśmy bezimienni. Już mamy sztandar ....
       
        Potem życzenia, gratulacje, odprężenie. Piękny montaż, w trakcie którego nastąpiły te uroczyste chwile nadania imienia, sztandaru przygotowany przez panią mgr Bożenę Stanek, spotkał się z uznaniem wszystkich obecnych. Po  uroczystości wszyscy razem poszliśmy zwiedzać naszą izbę pamięci.
        To przeżywa się tylko raz ...”
       
       
        Historia szkoły.
       
        Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby sięga tradycją do szkół dokształcających jakie istniały w okresie  międzywojennym. Nazwę zmieniano wielokrotnie...
       
        1960 - filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracujących
        1965 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
        1969 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca
        1977 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa
        1981 - Zespół Szkół Zawodowych
        2002 - Zespół Szkół
       
        Zespół Szkół jest największą placówką oświatową w powiecie obornickim. Kształci młodzież w 46 oddziałach w systemie dziennym i zaocznym.
       
        W Zespole funkcjonują następujące szkoły:
       
        Technikum ( Ekonomiczne, Handlowe, Informatyczne, Budowlane )
        Liceum Profilowane( zarządzanie informacją )
        Zasadnicza Szkoła Zawodowa( wszystkie zawody )
       
        Szkoły dla dorosłych:
       
        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
        Uzupełniające Technikum na podbudowie ZSZ  ( technik: handlowiec, mechanik, technologii drewna )
        Szkoła Policealna na podbudowie szkół średnich ( technik: informatyk, bhp, ekonomista, kształtowanie środowiska )
        Szkoła Policealna na podbudowie Liceum Profilowanego ( technik: informatyk, kształtowanie środowiska )