Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


03/09/14

ZETA rozpoczęła rok szkolny 2014/15

opublikowane przez: Waldemar Molski

W dniu 1 września 2014 roku rozpoczął się w naszej szkole kolejny rok szkolny. Szczególnie ciepło witaliśmy prawie 150 uczniów klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W roku szkolnym 2014/15 naukę w klasach pierwszych rozpoczęli m. in. informatycy oraz handlowcy na poziomie technikum oraz trzy klasy ZSZ w kilkunastu zawodach. Dominującą grupę stanowią sprzedawcy, którzy utworzyli klasę 1A. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego zbiegło się z realizacją trzeciego roku projektu CZAS ZAWODOWCÓW,w którym naszym partnerem jest POLITECHNIKA POZNAŃSKA.


Wstecz