Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


17/09/14

„Czas Zawodowców- wielkopolskie kształcenie zawodowe” Dodatkowe kwalifikacje ECDL

opublikowane przez: Agnieszka Woźniak

Od 17 września 2014r. uczniowie naszej szkoły,  z klasy III technikum ekonomicznego, wezmą udział w bezpłatnym kursie, w którym mogą zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych EuropeanComputerDrivingLicence (ECDL). Te dodatkowe kwalifikacje zdobywać będą w ramach projektu „Czas Zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe”.
 


Uczniowie szkolić się będą w poszczególnych modułach: 
1. Przetwarzanie tekstów 
2. Arkusze kalkulacyjne 
3. Grafika menedżerska i prezentacyjna 
4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin,sprawdzający podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.Uczniowie uzyskająCertyfikaty ECDL, które: 
- są honorowane w 146 krajach świata, 
- są jednolitym i miarodajnym systemem potwierdzającym posiadane umiejętności komputerowe, 
- zachowują swoją ważność bezterminowo, 
- zostały włączone przez Radę Europy do inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji.

Certyfikat potwierdza, że jego posiadacz posiada odpowiednie kompetencje do obsługi i wykorzystywania w codziennym życiu orazw pracy komputera osobistego i najpopularniejszych programów i aplikacji.

Wstecz