Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


04/11/14

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE.

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

Dwa razy w roku, uczniowie Zespołu Szkół, otrzymują z  stypendium za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Wiąże się to również z gratyfikacją finansową, która pochodzi ze źródeł Powiatu Obornickiego.


Aby stać się stypendystą, należy osiągnąć jak najwyższą średnią ocen. Nie jest ona wartością stałą, ponieważ ilość uczniów, którzy otrzymają wyżej wymienione stypendium, zależy od przydzielonych szkole na ten cel środków finansowych.

W minionym roku szkolnym najwyższą średnią ocen uzyskał uczeń klasy IV technikum budowlanego Tomasz Radzio, który otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium za wyniki w nauce przydzielono następującym uczniom Zespołu Szkół : Łukasz Szymański, Sławomir Olech, Kacper Sobański, Agata Bartol, Estera Rączkowiak, Gracjan Myrda, Natalia Wojtkowiak, Paulina Kwiatkowska, Marika Pietz, Katarzyna Ziółkowska, Gracjan Aniołek, Szymon Antkowiak, Milena Misiukiewicz i Robert Zaranek. Robert Łączak uzyskał powyższe stypendium za osiągnięcia sportowe.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do walki o jak najlepsze wyniki w nauce.

Wstecz