Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


05/11/14

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

5-tego listopada 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby już po raz szósty przystąpili do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie tegorocznej XXVIII edycji brzmi: ,, Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji” Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministra Edukacji Narodowej i należy do najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej.


Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe)  przeprowadzane są w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Pytania o charakterze ogólnym w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej koncentrują się  wokół problematyki związanej z hasłem  XXVIII edycji. Pytania testowe odzwierciedlają całą problematykę zawartą w programie OWE.

Dziesięcioosobowa grupa uczniów technikum ekonomicznego i handlowego pod opieką dyr. Barbary Jereczek oraz nauczycieli – pani Marleny Kasprzak i pani Agnieszki Zielińskiej, przystąpiła do etapu szkolnego, odpowiadając na jedno pytanie opisowe, rozwiązując zadanie z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Dyrektor Zespołu Szkół – pan mgr Waldemar Molski.

Mamy nadzieję, że w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nasi uczniowie zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego. Jest o co walczyć, ponieważ gama nagród jest bardzo szeroka i atrakcyjna. Dla laureatów przewidziane są: indeksy na wyższe uczelnie, zwolnienia z egzaminów zawodowych, staże zagraniczne, nagrody rzeczowe oraz prestiżowe spotkania z przedstawicielami świata ekonomii.

Wszystkim uczestnikom życzymy jak najlepszych wyników, a pozostałych uczniów Zespołu Szkół zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Wstecz