Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


13/02/15

EGZAMINY ZAWODOWCÓW W OBORNICKIM TECHNIKUM

opublikowane przez: ARTYKUŁ Z TYGODNIA OBORNICKIEGO NA TEMAT NASZEJ SZKOŁY

Zmienia się sposób zdobywania kwalifikacji zawodowych w Technikum budowlanym, informatycznym, ekonomicznym i handlowym w Zespole Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach. Tegoroczni maturzyści z popularnej obornickiej ZETY ostatni raz zdawać będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na dotychczasowych zasadach, czyli po majowej maturze w czerwcu. Ich młodsi koledzy uczący się wg tzw. nowej podstawy programowej zdawanie egzaminów zawodowych mają rozłożone na kilka sesji egzaminacyjnych. Według nauczycieli i dyrektora szkoły Waldemara Molskiego, to rozwiązanie jest korzystniejsze dla uczniów Do roku 2015 absolwent technikum  w ciągu dwóch wiosennych miesięcy (maja i czerwca) musi zdawać w krótkim czasie maturę i egzaminy zawodowe.


Reforma szkolnictwa zawodowego spowodowała rozłożenie w czasie zdobywanie kwalifikacji zawodowych. I tak: uczniowie klas trzecich technikum 8 stycznia br. zdawali pisemny egzamin teoretyczny w swoich kwalifikacjach. Dla informatyków była to kwalifikacja E.12.  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Ekonomiści stawili czoła zagadnieniom w kwalifikacji A.35.  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. A budowlańcy potwierdzali swoje kwalifikacje na egzaminie B.18.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.  Pierwszy raz w historii szkoły i obornickiego kształcenia zawodowego egzamin E.12. i A.35. odbył się z wykorzystaniem elektronicznego systemu egzaminowania oraz wirtualnego serwera egzaminacyjnego bez tradycyjnych papierowych arkuszy egzaminacyjnych

Zmiany w sposobie zdobywania umiejętności zawodowych w obornickim technikum były możliwe dzięki wyposażeniu szkoły w dwie nowe pracownie komputerowe. Pierwszą mobilną pracownię multimedialną (laptopy oraz tablica z funkcjonalnością ekranu dotykowego) dyrekcja szkoły pozyskała z funduszy unijnych a drugą stacjonarną ze środków własnych. Doposażono również szkolną pracownię robót murarskich i tynkarskich, w której wydzielone zostały stanowiska egzaminacyjne. Zespół Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach sprostał specjalistycznym wymaganiom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i uzyskał status ośrodka egzaminacyjnego. Zarówno uczniowie technikum  jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (np. w zawodzie sprzedawca)  mogą dzięki temu zdawać egzaminy zawodowe na miejscu w Obornikach w swojej szkole. Na mocy podpisanego porozumienia w Obornikach egzamin praktyczny zdawać będą również uczniowie technikum handlowego z Rogoźna.

Jak informuje nas Waldemar Molski - dyrektor placówki, nauczyciele kładą duży nacisk na jakość kształcenia zawodowego. Szkoła uczestniczy w projekcie „CZAS ZAWODOWCÓW – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Dzięki temu ponad stu uczniów obornickiej ZETY wzięło udział w tygodniowych praktykach w Pile, gdzie w laboratoriach wyposażonych przez Politechnikę Poznańską zdobywało umiejętności zawodowe na najnowocześniejszym sprzęcie. Jak zgodnie stwierdzają uczniowie obornickiego technikum, tego typu działania pozwalają się optymalnie przygotować do egzaminów, które zdawane są na miejscu w macierzystej szkole. O jakości kształcenia zawodowego w obornickiej ZECIE świadczą również dodatkowego kwalifikacje zawodowe zdobywane przez uczniów technikum. Od kilku lat odbywają się kursy operatorów wózków widłowych. W 2014 roku wszyscy uczniowie klasy III technikum ekonomicznego odbyli szkolenie i zdobyli „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL” . W marcu 2015 roku wszyscy uczniowie klasy III technikum informatycznego rozpoczną „Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektrycznej o napięciu do 1 kV „, który kończy się egzaminem państwowym. Jak widać Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach jest prężnym ośrodkiem zdobywania różnych kwalifikacji zawodowych na poziomie Technikum, ZSZ oraz Szkoły Policealnej.

Pierwszy tydzień lutego br. był w obornickim Zespole Szkół czasem egzaminów praktycznych. Najpierw w poniedziałek 2 lutego uczniowie III klasy technikum informatycznego mieli za zadanie złożyć komputer, w pełni go wyposażyć i zainstalować system operacyjny i wskazane oprogramowanie. Od 4 do 7 lutego uczniowie III klasy technikum budowlanego w ramach egzaminu praktycznego mieli za zadanie wymurować komin z kanałami wentylacyjny oraz popisać się umiejętnością nakładania tynku mineralnego o fakturze  kornik. Wcześniej, 15 stycznia uczniowie klasy III technikum ekonomicznego na swoim egzaminie musieli m. in. założyć firmę, wystawić faktury i przygotować dokumentację związaną z prowadzeniem magazynu. Uczniowie stwierdzili, że zadania egzaminacyjne nie były dla nich zaskoczeniem i wraz z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły z niecierpliwością oczekują na wyniki swej pracy, które wiosną ogłosi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Wstecz