Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


18/04/15

ZETA W PROGRAMIE IT SZKOŁA.

opublikowane przez: Michał Kaźmierowski

W roku szkolnym 2014/2015, 71 uczniów technikum informatycznego z klas I-IV naszej szkoły bierze udział w programie IT Szkoła. IT Szkoła to internetowy, otwarty program przed uniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczelnią wyższą odpowiedzialną bezpośrednio za przygotowanie i realizację Programu IT Szkoła jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.


W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Program studiów IT Szkoła jest skorelowany z aktualną podstawą programową przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz z podstawą programową dla zawodu technik informatyk i dlatego stanowi dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w systemie klasowym oraz dla uczniów do samokształcenia. Korzystamy z 12 modułów e-learningowych z działu sieci komputerowe. Każdy moduł zawiera wykład wprowadzający w postaci filmu, zeszyt dydaktyczny i prezentację. Po zapoznaniu sie z materiałem dydaktycznym uczniowie rozwiązują test sprawdzający. Po zdaniu testu otrzymują certyfikat. Wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt otrzymali bezpłatny dostęp do zasobów DreamSpark Premium Warszawskiej Wyższej Szkoly Informatyki. Każdy uczeń ma tam swoje konto i może pobierać i instalować na swoim komputerze systemy operacyjne Windows 10, Windows 8 i Windows 7 oraz wiele innych programów firmy Microsoft.

Wstecz