Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


06/10/15

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE.

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

Po raz kolejny najlepsi uczniowie Zespołu Szkół, otrzymali stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie w II semestrze roku szkolnego 2014/2015. Związane jest to z wypłatą „drobnej” kwoty, która pochodzi ze źródeł Powiatu Obornickiego. W minionym roku szkolnym najwyższą średnią ocen uzyskał uczeń klasy III technikum informatycznego Łukasz Szymczak, który został wytypowany do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


Aby stać się stypendystą Powiatu Obornickiego, należy osiągnąć jak najwyższą średnią ocen, gdyż może być ono przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Średnia ocen nie jest wartością stałą, ponieważ ilość uczniów, którzy otrzymają wyżej wymienione stypendium, zależy od przydzielonych szkole na ten cel środków finansowych. Tym razem udało się to 18 osobom, pośród których znajdują się zarówno uczniowie technikum jak i szkoły zawodowej. Najniższa średnia uprawniająca do otrzymania stypendium to tym razem 4,41. Stypendium za wyniki w nauce i sporcie przydzielono następującym uczniom Zespołu Szkół :Kornelia Cholewo, Marika Kasperek, Gracjan Kuźniak, Weronika Hanelik, Damian Kuciński, Miłosz Michalak, Cezary Taczalski, Kamil Grynia, Anna Skrzypek, Paulina Kwiatkowska, Marika Pietz, Bartosz Zimny, Zuzanna Borkowicz, Marta Grzechowiak, Dajana Nowaczyk, Ewelina Wierzbicka. Gracjan Aniołek i Kamila Micek uzyskali powyższe stypendium za osiągnięcia sportowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do walki o jak najlepsze wyniki w nauce.

Wstecz