Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


27/10/15

MULTIMEDIALNY ZWIĄZEK INFORMATYKI Z LITERATURĄ-SZUKAJ, PRZETWARZAJ, PREZENTUJ…

opublikowane przez: Marlena Ptaszyńska- Krystyna Chmiel- Agnieszka Woźniak- Monika Gorzelańczyk

Konkurs o charakterze interdyscyplinarnym, organizowany przez bibliotekę szkolną i nauczycieli przedmiotów informatycznych.

1. Cel konkursu: wykorzystanie cyfrowych technologii w zdobywaniu wiedzy o literaturze.


2. Czas i miejsce konkursu: ostatni tydzień października, pracownia komputerowa.

3. Zadania do wykonania: • Ustalenie i zgłoszenie dwuosobowych grup uczniowskich • Wyszukanie informacji w zasobach internetowych na zaproponowany temat literacki • Selekcjonowanie materiału i stworzenie prezentacji multimedialnej w określonym czasie ( 2 jednostki lekcyjne)

4. Oceniamy:

• Zawartość merytoryczną prezentacji- poprawność i bogactwo prezentowanych treści

• Opracowanie graficzne prezentacji

• Efektywność wykorzystania współczesnych technologii informatycznych.

Organizatorzy: Marlena Ptaszyńska, Krystyna Chmiel, Agnieszka Woźniak, Monika Gorzelańczyk

Wstecz