Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


22/11/15

STYPENDIUM DLA NAJZDOLNIEJSZEGO UCZNIA

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. Stypendystą może zostać jeden uczeń szkoły średniej, który uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium PRM może otrzymać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. W roku szkolnym 2015/2016 otrzymał je uczeń klasy 3ti Łukasz Szymczak.


Gospodarzem tegorocznej uroczystości był Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu, a pamiątkowe dyplomy wręczyły wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Walkowiak. W trakcie uroczystej akademii wręczono także stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Tego rodzaju wyróżnienia otrzymują zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową, uczniowie realizujący indywidualny program nauki oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym. Łukaszowi gratulujemy sukcesu, a wszystkich uczniów zachęcamy do zdobywania jak najlepszych wyników w nauce.

Wstecz