Czy chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?
u nas ZAWSZE jest najlepszy KLIMAT do kształtowania własnej KARIERY ZAWODOWEJ
mamy 40 lat DOŚWIADCZENIA w kształceniu zawodowym
dołącz do nas TWOJA SZKOŁA czeka
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?

Technikum

4-letni cykl kształcenia

technik informatyk
technik budowlaniec
technik ekonomista
div>
technik handlowiec

Zasadnicza szkoła zawodowa

3-letni cykl kształcenia

kształcimy we wszystkich zawodach
współpracujemy z firmami z całego powiatu obornickiego

Szkoły zaoczne

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna (m.in. technik BHP)
nauka w piątki i soboty - jedyna bezpłatna szkoła publiczna dla dorosłych w Obornikach
Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


22/11/15

STYPENDIUM DLA NAJZDOLNIEJSZEGO UCZNIA

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. Stypendystą może zostać jeden uczeń szkoły średniej, który uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium PRM może otrzymać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. W roku szkolnym 2015/2016 otrzymał je uczeń klasy 3ti Łukasz Szymczak.


Gospodarzem tegorocznej uroczystości był Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu, a pamiątkowe dyplomy wręczyły wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Walkowiak. W trakcie uroczystej akademii wręczono także stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Tego rodzaju wyróżnienia otrzymują zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową, uczniowie realizujący indywidualny program nauki oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym. Łukaszowi gratulujemy sukcesu, a wszystkich uczniów zachęcamy do zdobywania jak najlepszych wyników w nauce.

Wstecz