Czy chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?
u nas ZAWSZE jest najlepszy KLIMAT do kształtowania własnej KARIERY ZAWODOWEJ
mamy 40 lat DOŚWIADCZENIA w kształceniu zawodowym
dołącz do nas TWOJA SZKOŁA czeka
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?

Technikum

4-letni cykl kształcenia

technik informatyk
technik budowlaniec
technik ekonomista
div>
technik handlowiec

Zasadnicza szkoła zawodowa

3-letni cykl kształcenia

kształcimy we wszystkich zawodach
współpracujemy z firmami z całego powiatu obornickiego

Szkoły zaoczne

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna (m.in. technik BHP)
nauka w piątki i soboty - jedyna bezpłatna szkoła publiczna dla dorosłych w Obornikach
Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


10/03/16

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

Tradycyjnie raz w semestrze uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, nagradzani są w formie stypendium, za zdobyte wyniki w przyswajaniu wiedzy lub osiągnięcia w rywalizacjach sportowych. Tym razem to wyróżnienie uzyskało aż 25 osób. Środki na ten cel przydzielane są uchwałą Zarządu Powiatu Obornickiego, a ich podziału dokonuje Dyrektor szkoły w porozumieniu ze Starostą, po zapoznaniu się z opinią Szkolnej Komisji Stypendialnej oraz Rady Pedagogicznej.


Aby stać się stypendystą Powiatu Obornickiego, należy osiągnąć jak najwyższą średnią ocen, gdyż może być ono przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Tym razem, najniższa średnia ocen, uprawniająca do otrzymania stypendium to 4,20. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do podnoszenia swoich wyników w nauce i sporcie.

Wstecz