Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


23/05/16

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM!

opublikowane przez: Waldemar Molski

Kandydatom do klas pierwszych TECHNIKUM zostaną wydane skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowania będą wydawane po złożeniu przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły (nie później, niż do 20 lipca). Zaświadczenie należy złożyć w szkole najpóźniej do 25 lipca 2016r. Wykaz jednostek badających znajduje się na stronie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy http://www.wcmp.pl/wykaz-jednostek-badajacych.html Najbliższy ośrodek znajduje się w Szamotułach: Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły, Tel. 61 29 20 874. Badania są bezpłatne na podstawie skierowania ze szkoły.

UWAGA! 26.05.16 szkoła jest nieczynna (Boże Ciało)

27.05.16 (piątek) szkoła jest czynna od 9.00 do 13.00


Wstecz