Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


22/06/16

DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO, EKONOMICZNEGO, HANDLOWEGO, BUDOWLANEGO NA ROK SZKOLNY 2016/17

opublikowane przez: W.Molski

Po złożeniu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (do 28.06.2016) kandydatom do klas pierwszych technikum wydane zostaną skierowania na obowiązkowe badania lekarskie. Żeby stać się uczniem klasy pierwszej TECHNIKUM potrzebne jest jeszcze orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE będą przeprowadzane od 2 lipca 2016 r. w placówkach wskazanych na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy   http://www.wcmp.pl/wykaz-jednostek-badajacych.html.

Najbliższy ośrodek znajduje się w Szamotułach:

Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły, Tel. 61 29 20 874.

Godziny przyjęć:

PONIEDZIAŁEK od godz.13.00 i ŚRODA od godz. 14.00

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum należy niezwłocznie złożyć w sekretariacie szkoły (najpóźniej do 25 lipca 2016 roku).

Sekretariat Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach Tel.61 29 70 486 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 (do 25.07.2016)

Badania przeprowadzane w placówkach wskazanych na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy http://www.wcmp.pl/wykaz-jednostek-badajacych.html są bezpłatne na podstawie skierowania ze szkoły.

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

Wstecz