Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


22/09/16

STYPENDIA IKEA FAMILY

opublikowane przez: Danuta Rajewicz

Miło nam poinformować, że nasza szkoła korzysta z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY. Fundusz powstał przy współpracy firmy IKEA Retail i Fundacji Świętego Mikołaja podczas akcji "Na rodzinę można liczyć", prowadzonej we wszystkich sklepach IKEA na terenie Polski. IKEA zachęcała swoich klientów do okazywania podczas dowolnych zakupów karty programu IKEA FAMILY, w zamian przekazując po 50 groszy od każdej transakcji na rzecz stypendiów dla uczniów w Polsce.


Nasza szkoła otrzymała 6000,00 zł do dyspozycji na 3 stypendia dla zdolnych i jednocześnie zaangażowanych społecznie uczniów. Stypendyści wyłaniani są w trybie konkursowym przez szkolną komisję stypendialną. Wytypowani uczniowie otrzymują po 2 tys. zł stypendium, wypłacane w 10 miesięcznych ratach (po 200 zł/m-c). Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie www.ikea.pl/stypendia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie wszystkie warunki:

1. średnia ocen w roku szkolnym 2015/2016 jest nie niższa niż 4,0 w szkole ponadgimnazjalnej i 4,3 w gimnazjum (kl. I);

2. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 1500zł netto w okresie: 1.01.2016-30.06.2016;

3. w ubiegłym roku szkolnym - uczestniczyli w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych - aktywnie angażowali się w działalność społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego.

Uczniów, którzy spełniają powyższe warunki, zapraszam do gabinetu pedagoga szkolnego po niezbędną do ubiegania się o stypendium dokumentację.

Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami należy dostarczyć pedagogowi do dn. 30 września 2016r.

Wstecz