Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


18/10/16

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach, mieli możliwość otrzymania stypendium za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Wiąże się to z gratyfikacją finansową, która pochodzi ze źródeł Powiatu Obornickiego. Aby stać się stypendystą, należy osiągnąć jak najwyższą średnią ocen. Nie jest ona wartością stałą, ponieważ ilość uczniów, którzy otrzymują wyżej wymienione stypendium, zależy od przydzielonych szkole na ten cel środków finansowych. Tym razem, aby je zdobyć, należało uzyskać średnią ocen co najmniej 4,5 lub wziąć udział w zawodach sportowych.


W minionym roku szkolnym najwyższą średnią ocen uzyskał uczeń klasy IV technikum informatycznego Łukasz Szymczak, który otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium za wyniki w nauce i sporcie przydzielono następującym uczniom Zespołu Szkół : Anna Skrzypek ,Zuzanna Borkowicz, Małgorzata Gärtner, Kornelia Cholewo, Bartosz Zimny, Mikołaj Pilarski, Wiktoria Blüge, Marta Grzechowiak, Gracjan Kuźniak, Weronika Hanelik, Kamil Grynia, Damian Kuciński, Miłosz Michalak, Cezary Taczalski, Klaudia Bednarek. Dawid Kołodziej, Gracjan Tomczak, Mateusz Nowak i Mikołaj Mantyk uzyskali powyższe stypendium za osiągnięcia sportowe. Stypendystom serdecznie gratulujemy, a wszystkich uczniów zachęcamy do walki o jak najlepsze wyniki w nauce. Wstecz