Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


16/11/16

WARSZTATY W PORADNI UZALEŻNIEŃ

opublikowane przez: Monika Gorzelańczyk

W ramach „Programu wczesnej interwencji dla młodzieży użytkowników substancji psychoaktywnych z terenu powiatu obornickiego” realizowanego przez Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Obornikach, wolontariusze Szkolnego Koła PCK w dniu 16 listopada uczestniczyli w warsztatach poświęconych przeciwdziałaniu uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.


Zajęcia prowadziła P. Patrycja Brodzińska. Każdy z uczestników wzbogacił swoją wiedzę na temat szkodliwości substancji, możliwości otrzymania pomocy oraz o rozwoju czynników chroniących przed uzależnieniami: tj. komunikacja, asertywność, radzenie sobie z emocjami. W czasie przerwy można było skorzystać z porady i wsparcia terapeuty P. Agaty Zabor. Zajęcia były bardzo ciekawe, dzięki nim mogliśmy się zintegrować i też lepiej poznać. Dziękujemy Poradni Uzależnień z Panią Kierownik Małgorzatą Zabor na czele za możliwość udziału w tych zajęciach.

Wstecz