Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


14/06/17

BADANIA LEKARSKIE dla kandydatów do klas pierwszych

opublikowane przez: Waldemar Molski

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU NA ROK SZKOLNY 2017/18 DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM BUDOWNICTWA.

Po złożeniu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (do 26.06.2017) kandydatom do klasy pierwszej technikum budownictwa wydane zostaną skierowania na obowiązkowe badania lekarskie. Żeby stać się uczniem klasy pierwszej TECHNIKUM potrzebne jest orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Kandydaci do technikum ekonomicznego, handlowego i informatycznego nie będą kierowani na badania.


OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE będą przeprowadzane w placówkach wskazanych na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy http://www.wcmp.pl/wykaz-jednostek-badajacych.html.

Najbliższy ośrodek znajduje się w Szamotułach: Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły, Tel. 61 29 20 874.

Godziny przyjęć: PONIEDZIAŁEK od godz.15.00 i ŚRODA od godz. 15.00

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum budownictwa należy niezwłocznie złożyć w sekretariacie szkoły (najpóźniej do 20 lipca 2017 roku do godz. 12.00).

Sekretariat Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach Tel.61 29 70 486 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Badania przeprowadzane w placówkach wskazanych na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy http://www.wcmp.pl/wykaz-jednostek-badajacych.html są obowiązkowe dla kandydatów do technikum budownictwa i bezpłatne na podstawie skierowania ze szkoły.

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA - oryginał informacji w załączniku.

Wstecz