Czy chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?
u nas ZAWSZE jest najlepszy KLIMAT do kształtowania własnej KARIERY ZAWODOWEJ
mamy 40 lat DOŚWIADCZENIA w kształceniu zawodowym
dołącz do nas TWOJA SZKOŁA czeka
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?

Technikum

4-letni cykl kształcenia

technik informatyk
technik budowlaniec
technik ekonomista
div>
technik handlowiec

Zasadnicza szkoła zawodowa

3-letni cykl kształcenia

kształcimy we wszystkich zawodach
współpracujemy z firmami z całego powiatu obornickiego

Szkoły zaoczne

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna (m.in. technik BHP)
nauka w piątki i soboty - jedyna bezpłatna szkoła publiczna dla dorosłych w Obornikach
Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


22/06/17

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM (informatycznego, ekonomicznego, handlowego, budownictwa) ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2017/18

opublikowane przez: Waldemar Molski

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY O KTÓRYCH MUSZĄ PAMIĘTAĆ KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY O KTÓRYCH MUSZĄ PAMIĘTAĆ KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

od 23 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

12 lipca 2017 r. godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 20 lipca 2017 r. godz. 12.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu (dotyczy technikum budownictwa).

21 lipca 2017 r. godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

Wstecz