Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


16/10/17

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE.

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół zostali nagrodzenistypendium za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Wiąże się to z gratyfikacją finansową, której fundatorem jest Powiat Obornicki.


Warunkiem uzyskania stypendiumjest zdobycie jak najwyższej średniej ocen w minionym semestrze. Nie jest ona wartością stałą, ponieważ ilość uczniów, którzy otrzymają wyżej wymienione stypendium, zależy od przydzielonych szkole na ten cel środków finansowych.

W ubiegłym roku szkolnym najwyższą średnią ocen uzyskała uczennica klasy III technikum ekonomicznego Daria Liberska, która otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów i weźmie udział w uroczystym jego wręczeniu w Poznaniu.

Stypendium za wyniki w nauceotrzymali następujący uczniowie Zespołu Szkół: Natalia Kukuła, Sandra Wilkosz,Klaudia Bednarek, Patrycja Piotr, Ola Robakowska, Monika Dębniak, Natalia Słuszczak, Aleksandra Jakubowska, Seweryn Sawiński, Łukasz Pytel, Patryk Kabat, Anita Budzińska, Kornelia Cholewo, Konrad Kamiński iKrzysztof Nogalski.

Najwyższe wyniki w sporcie wypracowali dla szkoły Adrian Janicki oraz Filip Lis.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół do osiągania jak najlepszych wyników w nauce oraz rywalizacji sportowej.

Wstecz