Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


30/11/17

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

W czwartek 30 listopada, w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa wielkopolskiego. W gronie najlepszych znalazła się także uczennica Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach, Daria Liberska z klasy III technikum ekonomicznego.


Uzyskała ona w minionym roku szkolnym najwyższą średnią ocen. Stypendium Prezesa Rady Mi-nistrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym naj-wyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Przyznaje się je jednemu uczniowi szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkol-nym. Wypłacane jest ze środków budżetu państwa. W roku szkolnym 2017/2018 Prezes Rady Mi-nistrów przyznała 297 stypendiów dla uczniów województwa wielkopolskiego.

Uroczystość przebiegła w bardzo podniosłej atmosferze. Po przemówieniach, w których dziękowa-no także nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, pani Kurator Oświaty – Elżbieta Leszczyńska i jej zastępca Krzysztof Błaszczyk,przystąpili do wręczania pamiątkowych dyplomów podpisanych przez Panią Premier Beatę Szydło.

Uroczystość uświetnili występami uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu. Była również okazja do rozmów w czasie bankietu zorganizowanego po zakończeniu części oficjalnej.

Serdecznie gratulujemy Darii sukcesu i zachęcamy wszystkich uczniów, do zdobywania jak najlep-szych wyników w nauce, bo inwestycja w siebie samego przynosi w życiu największe korzyści.

Wstecz