Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


04/06/18

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY O KTÓRYCH MUSZĄ PAMIĘTAĆ KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

opublikowane przez: SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA TADEUSZA KUTRZEBY W OBORNIKACH - REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM (informatycznego, ekonomicznego, handlowego, budownictwa)oraz Branżowej Szkoły I Stopnia na rok szkolny 2018/19


od 22 czerwca do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

11 lipca 2018 r. godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu (dotyczy technikum budownictwa)

20 lipca 2018 r. godz. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

Wstecz