Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


04/06/18

DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM BUDOWNICTWA

opublikowane przez: SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU NA ROK SZKOLNY 2018/19

Po złożeniu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (do 25.06.2018) kandydatom do klasy pierwszej technikum budownictwa wydane zostaną skierowania na obowiązkowe badania lekarskie. Żeby stać się uczniem klasy pierwszej TECHNIKUM potrzebne jest orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Kandydaci do technikum ekonomicznego, handlowego i informatycznego nie będą kierowani na badania.


OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE będą przeprowadzane w placówkach wskazanych przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy

Najbliższy ośrodek znajduje się Szamotułach: Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, tel. 61 29 20 874.

Godziny przyjęć: PONIEDZIAŁEK od godz.16.00 i ŚRODA od godz. 16.00

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum budownictwa należy niezwłocznie złożyć w sekretariacie szkoły (najpóźniej do 19 lipca 2018 roku do godz. 12.00).

Sekretariat Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach tel.61 29 70 486 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Badania przeprowadzane w placówkach wskazanych przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy są obowiązkowe dla kandydatów do technikum budownictwa i bezpłatne na podstawie skierowania ze szkoły.

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

Wstecz