Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


02/10/18

WYPRAWKA SZKOLNA

opublikowane przez: Danuta Rajewicz

W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. uczniowie niepełnosprawni mogą ubiegać się o refundację podręczników i materiałów edukacyjnych. Warunkiem koniecznym jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Osoby spełniające ten warunek proszę o pilny kontakt z pedagogiem szkolnym. Termin zgłaszania wniosków upływa 8 października 2018 r.


Wstecz