Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


26/11/18

PIERWSZA POMOC

opublikowane przez: B.Kosmowska-Czaprańska

W dniach 24.10.2018 r. i 9.11.2018 r. roku odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w klasach pierwszych technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby . Zajęcia przeprowadził nasz były wychowanek, uczeń ZSZ, obecnie słuchacz LO dla Dorosłych- Patryk Kabat


Podczas spotkań z młodzieżą Patryk opowiedział nam o różnych sytuacjach życiowych, gdzie- podkreślał wielokrotnie-liczy się każda sekunda, minuta, ażeby uratować czyjeś życie i nie jest ważnym gdzie jesteśmy i co mamy pod ręką. Należy być czujnym i nie bać się udzielić komuś pomocy.

Pokazał opatrywanie krwotoków, złamań, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej, nagłe stany zagrożenia życia typu zawał mięśnia sercowego i atak padaczki, jak i również omdlenia, poparzenia, odmrożenia i udar słoneczny.

Uczniowie mogli również wziąć udział w pokazie, w którym wraz z Panem Dyrektorem Waldemarem Molskim mogliśmy udzielić pomocy jednej z uczennic korzystając z rzeczy, które znalazły się pod ręką.

Szkoda, że czas tak szybko nam minął, bo wiedzy ogrom ,a dobrze byłoby sprawdzić jak można wykorzystać ją w praktyce .

Po zakończeniu spotkania Pan Dyrektor podziękował Patrykowi Kabatowi za przeprowadzenie warsztatów, wręczając mu podziękowanie.

Wstecz