Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


14/06/19

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU NA ROK SZKOLNY 2019/20 DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO, EKONOMICZNEGO, HANDLOWEGO, BUDOWLANEGO

opublikowane przez: Waldemar Molski

Ważne informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2019/20 dla kandydatów do klas pierwszych technikum informatycznego, ekonomicznego, handlowego, budowlanego po rozwinięciu tematu i do pobrania w formie ulotki poniżej


Po złożeniu do dnia 25.06.2019r. świadectwa ukończenia szkoły (gimnazjum lub szkoły podstawowej) oraz zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminów zewnętrznych rozpocznie się kolejny etap rekrutacji.

Żeby stać się uczniem klasy pierwszej TECHNIKUM potrzebne jest jeszcze orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji w dniu 16 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły wydawane będą skierowania na badania lekarskie. OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE będą przeprowadzane bezpłatnie od 16 lipca 2019r. tylko w placówkach wskazanych na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy http://www.wcmp.pl/wykaz-jednostek-badajacych.html Najbliższy ośrodek znajduje się w Szamotułach: Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Tel. 61 29 20 874.

Szczegóły dot. badania: https://www.wcmp.pl/przygotowanie-do-badan.html

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum należy niezwłocznie złożyc w sekretariacie szkoły (najpóźniej do 24 lipca 2019 roku do godz. 13.00).

25 lipca 2019 r. ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych TECHNIKUM na rok szkolny 2019/20.

Badania przeprowadzane w placówkach wskazanych na stronie internetowej WCMP są bezpłatne tylko na podstawie skierowania ze szkoły. W innych placówkach badania są odpłatne.

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

Wstecz