Czy chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?
u nas ZAWSZE jest najlepszy KLIMAT do kształtowania własnej KARIERY ZAWODOWEJ
mamy 40 lat DOŚWIADCZENIA w kształceniu zawodowym
dołącz do nas TWOJA SZKOŁA czeka
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?

Technikum

4-letni cykl kształcenia

technik informatyk
technik budowlaniec
technik ekonomista
div>
technik handlowiec

Zasadnicza szkoła zawodowa

3-letni cykl kształcenia

kształcimy we wszystkich zawodach
współpracujemy z firmami z całego powiatu obornickiego

Szkoły zaoczne

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna (m.in. technik BHP)
nauka w piątki i soboty - jedyna bezpłatna szkoła publiczna dla dorosłych w Obornikach
Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


12/07/19

REKRUTACJA 2019 – WAŻNE INFORMACJE

opublikowane przez: Waldemar Molski

Ważne informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2019/20 dla kandydatów do klas pierwszych technikum informatycznego, ekonomicznego, handlowego, budowlanego po rozwinięciu tematu i do pobrania w formie ulotki poniżej


Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji w dniu 16 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły wydawane będą skierowania na badania lekarskie.

OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE będą przeprowadzane bezpłatnie od 16 lipca 2019r. tylko w placówkach wskazanych na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy http://www.wcmp.pl/wykaz-jednostek-badajacych.html

Najbliższy ośrodek znajduje się w Szamotułach: Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Sukiennicza 13 , 64-500 Szamotuły, Tel. 61 29 20 874.

Szczegóły dot. badania: https://www.wcmp.pl/przygotowanie-do-badan.html

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum należy niezwłocznie złożyć w sekretariacie szkoły (najpóźniej do 24 lipca 2019 roku do godz. 13.00).

25 lipca 2019 r. ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych TECHNIKUM na rok szkolny 2019/20.

Badania przeprowadzane w placówkach wskazanych na stronie internetowej WCMP są bezpłatne tylko na podstawie skierowania ze szkoły. W innych placówkach badania są odpłatne.

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA

Wstecz