Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


12/11/19

„DZIAŁAMY! PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W METROPOLII POZNAŃ”

opublikowane przez: Monika Gorzelańczyk - Agnieszka Woźniak

Nasza szkoła jest jedną z 25 szkół, które w tym roku szkolnym realizują projekt pt. „Działamy! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań”. Celem tego projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży szkolnej w rozwój szkoły i zgłaszanie projektów, dyskutowanie nad nimi i wskazywanie w głosowaniu tych, które w największym stopniu realizować będą ideę dobra wspólnego.


Pomysłodawcami projektu mogą być: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie. Projekt może dotyczyć np. zakupu produktu istotnego dla społeczności szkolnej lub być przeznaczony na zorganizowanie jakiegoś wydarzenia itp. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 1000 zł. Propozycje projektów będzie można składać poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.

Projekty można zgłaszać w terminie od 12.11.2019 do 20.11.2019r. Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną wynosi 1.

Po weryfikacji nastąpi ogłoszenie listy projektów poddanych głosowaniu.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 3.12.2019 r. do 4.12.2019 r.

Wygrany projekt będzie zrealizowany do 18.12.2019 r.

Zapraszamy do udziały Szkolne Koło PCK i Wolontariatu Monika Gorzelańczyk, Agnieszka Woźniak

Więcej informacji i wszystkie zapytania prosimy kierować do P. Moniki Gorzelańczyk i P. Agnieszki Woźniak

Wstecz