Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


11/03/20

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół im . Gen. T. Kutrzeby w Obornikach

opublikowane przez: Waldemar Molski

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w Zespole Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje do pobrania.


W związku z powyższym:

1) od 12 do 25 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

2) uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

3) od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (młodzież z BS I st. nie wyjeżdża na kursy do Mosiny, Poznania, Wągrowca i Myśliborza);

4) uczniowie Technikum w okresie 12-25 marca 2020 r. nie realizują praktyk zawodowych u pracodawców;

5) prosimy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Uczniowie,

pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje. Skorzystacie przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl;

przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Wstecz