Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


25/03/20

INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 25 MARCA 2020 ROKU.

opublikowane przez: Waldemar Molski

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że realizacja zadań szkoły odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez elektroniczne kanały łączności z uczniami (szkolna przestrzeń dyskowa ZDALNE NAUCZANIE). Komunikacja i konsultacje z nauczycielami odbywa się za pomocą dotychczas wykorzystywanych elektronicznych kanałów łączności o czym wychowawcy klas poinformowali społeczność szkolną.


Wstecz