Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


31/03/20

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO.

opublikowane przez: Konrad Rezlewicz-Frąckowiak

Podajemy szczegółową informację o sposobie przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w dniach od 02 - 08 kwietnia 2020 roku w Zespole Szkół im.gen Tadeusza Kutrzeby w Obornikach.


INSTRUKCJA PRZEBIEGU PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W NAUCZNIU ZDALNYM.

 

Zgodnie z harmonogramem przebiegu próbnego egzaminu maturalnego ogłoszonym w „Informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 marca 2020 r. dotyczącej próbnego egzaminu maturalnego” (do pobrania poniżej) uczniowie przystępujący do próby maturalnej pobierają arkusz egzaminacyjny ze strony CKE - https://cke.gov.pl/ , OKE Poznań - https://www.oke.poznan.pl/ , lub szkolnej strony internetowej - http://www.zs.oborniki.info/.

 

Bezpośrednio po pobraniu arkuszy uczniowie przystępują do ich rozwiązywania w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania: - w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania ( język polski, języki obce nowożytne, przedmioty dodatkowe ) ;

lub

w przypadku matematyki jeżeli niemożliwe jest wykorzystanie edytora tekstu dla poszczególnych zadań to te:

- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania ( po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń wykonuje zdjęcie kartki na której zapisane są poszczególne rozwiązania zadań niemożliwych do zapisania w edytorze tekstu i dołącza je do pozostałych materiałów przesyłanych do nauczyciela celem sprawdzenia w pliku JPG )

 

Bezpośrednio po zakończonej pracy z arkuszem (czas pracy zgodny z komunikatem CKE – do pobrania poniżej) uczeń opisuje pliki:

- oryginalny pobrany arkusz, - odpowiedzi kolejno ponumerowane według zadań z arkusza, na kartce w formacie .doc lub .docx

- jeżeli wystąpiła taka potrzeba zdjęcie w formacie JPG tylko tych odpowiedzi (matematyka), których nie można było zpisać w edytorze tekstu.

 

Poszczególne pliki zapisujemy w następujący sposób (przykład):

Opis arkusza egzaminacyjnego:

4tbi_Kowalski Jan_j.polski_arkusz_

4teh_ Kowalski Jan_j.polski_arkusz_

 

Opis odpowiedzi egzaminacyjnego:

4tbi_Kowalski Jan_j.polski_odpowiedzi itd. .…

4teh_ Kowalski Jan_j.polski _odpowiedzi itd. …

4tbi_Kowalski Jan_jpg_odpowiedzi_j.polski, matematyka itp…

4teh_ Kowalski Jan_jpg_odpowiedzi_j.polski, matematyka itp…

 

Po prawidłowym opisaniu plików uczeń przesyła je jako „załączniki” na adres mail matura2020zeta@gmail.com

Ogłoszenie zasad rozwiązań zadań na stronie CKE - https://cke.gov.pl/ i właściwej OKE - https://www.oke.poznan.pl/ w dniu 15 kwietnia 2020 roku.

 

Sposób ogłoszenia wyników i ewentualnego omówienia zagadnień sprawiających trudności lub zapytania podany zostanie w odrębnym komunikacie na szkolnej stronie internetowej http://www.zs.oborniki.info/

Załączniki do pobrania

Wstecz