Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


20/05/20

INFORMACJA O ZMIANIE W KALENDARZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

opublikowane przez: Waldemar Molski

Ustala się termin wystawienia propozycji ocen końcoworocznych na dzień 29.05.2020 r. Podstawą do zmiany dotychczasowego terminu jest kolejna nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrekcja Szkoły


Wstecz