Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


25/05/20

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINU MATURALNEGO.

opublikowane przez: Konrad Rezlewicz-Frąckowiak

Maturzyści - ważna informacja !!!

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego oraz zawodowego w 2020 r. W dokumencie jest informacja m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego. Szczegóły wytycznych wraz z procedurami przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach przedstawiamy w załącznikach poniżej. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z dołączonymi materiałami !!!!


Maturzyści - ważna informacja !!!

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego oraz zawodowego w 2020 r.

 

W dokumencie jest informacja m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni.

 

W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 

Szczegóły wytycznych wraz z procedurami przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach przedstawiamy w załącznikach poniżej.

 

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z dołączonymi materiałami !!!!

Wstecz