Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


04/06/20

UWAGA MATURZYŚCI !!! INFORMACJE ORGANIZACYJNE - MATURA 2020 - CZERWIEC

opublikowane przez: Konrad Rezlewicz-Frąckowiak

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z przeprowadzeniem w czerwcu Matury 2020 roku. Proszę o zapoznanie się z treścią załączników.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z przeprowadzeniem w czerwcu Matury 2020 roku. Proszę o zapoznanie się z treścią załączników.

Spis załączników:

zał_1_CKE-Procedury_egzamin maturalny_2020_aktualizacja

zał_2_ CKE-Harmonogram_egzamin maturalny_2020_aktualizacja

zał_3_Maturzyści - Zasady postępowania podczas egzaminu maturalnego

zał_4_Terminy_harmonogram_PZE_maturzyści_matura2020_aktualizacja

zał_5_Informacja o egzaminie maturalnym_skrót

 

Drodzy Maturzyści ! W załącznikach znajdziecie wszystkie wiadomości związane z przeprowadzeniem Matury w czerwcu 2020 roku.

W pierwszym załączniku przedstawione są wszystkie procedury maturalne CKE.

W drugim załączniku znajdziecie harmonogram CKE wszystkich egzaminów maturalnych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.

W trzecim załączniku przedstawione są zasady postępowania podczas egzaminu maturalnego w szkole i jej bezpośrednim otoczeniu w związku z sytuacją pandemii.

W czwartym załączniku widnieją najważniejsze terminy dotyczące Waszych zadań i działań związanych z egzaminami maturalnymi: głównym, dodatkowym i poprawkowym.

 

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z tymi dokumentami celem usprawnienie przebiegu egzaminu maturalnego.

 

W dniu 8-go czerwca spotykamy się o godzinie 8:10 w ustalonych grupach i miejscach zbiórki (załącznik 3). Naklejki, loginy i hasła do odczytania wyników matury odbierzecie przy wejściu na salę egzaminacyjną.

 

Dla każdego z Was przygotowane są też naklejki zapasowe po które w przypadku niezabrania na następny egzamin będą do pobrania u dyr.Rezlewicza przed każdym egzaminem.

 

Dala maturzystów zostały przygotowane płyny dezynfekujące w dozownikach (również na sali egzaminacyjnej) i informacje na plakatach o sposobie przestrzegania trybu sanitarnego w pandemii.

 

Przypominam, że na terenie szkoły obowiązują podstawowe środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice i rękawiczki) (szczegóły - załącznik 3).

 

Osoby nie przestrzegające wymienionych zasad w załączniku trzecim nie zostaną wpuszczone na teren szkoły.

 

Jeszcze raz proszę o szczegółowe zapoznanie się z wytycznymi i zasadami obowiązującymi podczas egzaminu maturalnego oraz przestrzegania przepisów reżimu sanitarnego podczas pandemii.

Pozdrawiam i do zobaczenia niebawem - Konrad Rezlewicz-Frąckowiak.

Wstecz