Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


15/06/20

REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY 1 STOPNIA ROZPOCZĘTA

opublikowane przez: Waldemar Molski

15 czerwca 2020 roku rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I ST. na rok szkolny 2020/21. W załączniku zamieszczamy zasady rekrutacji, szczegółowy kalendarz rekrutacji oraz dokumenty do pobrania.


Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w dni powszednie w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Możliwe jest również przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu podania o przyjęcie na adres poczty elektronicznej szkoły: zespolszkoloborniki@gmail.com Prosimy jednak pamiętać, że oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Prosimy pamiętać, że w temacie wiadomości ze skanem podania należy koniecznie wpisać: REKRUTACJA 20/21 a w treści: imię i nazwisko kandydata, typ wybranej szkoły oraz wybrany zawód.

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

• od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

• od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

• do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

• do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

• od 13 do 18 sierpnia br. - zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie w technikum (wydane na podstawie skierowania ze szkoły).

 

Szczegółowy kalendarz rekrutacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

Wstecz