Czy chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?
u nas ZAWSZE jest najlepszy KLIMAT do kształtowania własnej KARIERY ZAWODOWEJ
mamy 40 lat DOŚWIADCZENIA w kształceniu zawodowym
dołącz do nas TWOJA SZKOŁA czeka
Czy chcesz dobrze pokierować swoim życiem?

Technikum

4-letni cykl kształcenia

technik informatyk
technik budowlaniec
technik ekonomista
div>
technik handlowiec

Zasadnicza szkoła zawodowa

3-letni cykl kształcenia

kształcimy we wszystkich zawodach
współpracujemy z firmami z całego powiatu obornickiego

Szkoły zaoczne

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna (m.in. technik BHP)
nauka w piątki i soboty - jedyna bezpłatna szkoła publiczna dla dorosłych w Obornikach
Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


14/04/13

Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

opublikowane przez: Anna Nowaczyk

19 kwietnia 2013 – tego dnia 24 osobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach europejskich zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Zajęcia poświęcone tematowi: „Sąsiedzi Polski” odbyły się w jednej z sal szkoleniowych kompleksu CITY PARK w Poznaniu przy ul. Wojskowej.


Prowadząca- pani Agnieszka Gruszczyńska podkreśliła na wstępie, że stosunki Polski z każdym państwem sąsiadującym mają swoją własną specyfikę, a bardzo często mniejsze lub większe problemy. Zdecydowanie najmniej jest ich w relacjach z naszymi południowymi sąsiadami: Czechami i Słowacją. Na stosunki z Niemcami i Rosją nieprzerwanie duży wpływ mają zaszłości historyczne, z kolei w relacjach z Litwą i Białorusią ważne miejsce zajmuje problem polskich mniejszości narodowych w tych krajach. Wobec naszego wschodniego sąsiada Ukrainy, Polska przyjęła rolę swoistego „adwokata” w staraniach tego kraju o wejście do UE i NATO. W dalszej części wykładu, urozmaiconego prezentacją multimedialną, prowadząca analizowała stan politycznych, ekonomicznych i kulturalnych stosunków Polski ze swoimi sąsiadami oraz jej relacji  z nimi w kontekście szerszych problemów bezpieczeństwa europejskiego.
W trakcie warsztatów uczniowie mieli za zadanie przyporządkowanie różnego materiału graficznego ( flagi, herby, fotografie zabytków, nazwiska przywódców,  nazwy specjałów kulinarnych itp.)  do każdego z 7 sąsiadów Polski. Niektóre elementy układanki sprawiały problem w prawidłowym ich przyporządkowaniu, bo któż wcześniej wiedział np., że  herbem Ukrainy jest złoty trójząb…?
Dopełnieniem lekcji było rozwiązanie testu sprawdzającego przyrost wiedzy na temat sąsiadów Polski na podstawie wysłuchanego wykładu. Po  ciekawym i  w sposób profesjonalny  przedstawionym przez panią Agnieszkę Gruszczyńską temacie zajęć, bezbłędne i sprawne wypełnienie luk w tekście nikomu nie przysporzyło kłopotów.
Nie obyło się również bez dodatkowych pytań i wyczerpujących odpowiedzi ze strony prowadzącej i jej asystenta. Maciej Wróbel otrzymał pochwałę za udział w żywej dyskusji, którą zresztą sam sprowokował.
Opiekę nad młodzieżą sprawowały p.Marlena Kasprzak oraz p.Anna Nowaczyk – inicjatorka i organizatorka wyjazdu.

Wstecz