Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


23/03/21

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE - SESJA STYCZEŃ-LUTY 2021

opublikowane przez: Arleta Markiewicz

Zgodnie z komunikatem OKE w Poznaniu sprawdzenie własnych wyników egzaminów zawodowych zdawanych w sesji zimowej 2021 przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów za pomocą loginu i hasła od godziny 10:00 w dniu 31 marca 2021 roku. ( czytaj dalej ...)

 


na stronie OKE Poznań (kwalifikacje jednoliterowe) pod adresem:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/

i na stronie sioepkz.pl (dla kwalifikacji dwuliterowych) pod adresem:

https://poznan.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2f

 

Zalogowanie się na swoim koncie będzie możliwe po odebraniu w szkole indywidualnych loginów i haseł przez zdających.

 

Wobec powyższego informuję, że od dnia 23.03.2021 od godziny 13:00 do 29.03.2021 do godziny 15:00 będzie możliwość osobistego odbioru danych niezbędnych do zalogowania się na swoim indywidualnym koncie.

W dniach 24.03.-26.03.2021, po wcześniejszym umówieniem się z kierownikiem szkolenia praktycznego istnieje możliwość odbioru loginów i haseł i loginów w godzinach późniejszych. Dane nie będą wysyłane mailowo ani podawane telefonicznie.

 

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminu zawodowego zostaną przesłane do szkół do 8 kwietnia 2021 r. Termin przekazania dokumentów zdającym ustala Dyrektor Szkoły. O terminie możliwości odbioru wspomnianych powyżej dokumentów w naszej Szkole zdający zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem

 

Powyższe informacje dostępne są na stronie OKE Poznań pod linkiem:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,795,informacja_o_wynikach_dla_zdajacych_egzaminy_potwierdzajace_kwalifikacje_w_zawodzie_i_egzamin_zawodowy_w_sesji_styczen_luty_2021_r..htm

 

Jednocześnie informuję, osoby, które w sesji styczeń-luty 2021 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w szkole macierzystej. Podpisaną deklarację zdający mogą złożyć pocztą tradycyjną lub elektronicznie (skan). Skany należy przesyłać na adres : zeta_oborniki@wp.pl podając w tytule wiadomości "deklaracja - egzamin zawodowy".

 

Druki deklaracji można pobrać na stronie:

https://www.oke.poznan.pl/cms,2178,_nowy_egzamin_zawodowy.htm

 

Zwracam uwagę, że wszystkie pola należy wypełnić drukowanymi literami podając pełne dane teleadresowe.

 

Arleta Markiewicz

Wstecz