Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


05/07/21

WYNIKI - MATURA 2021

opublikowane przez: Konrad Rezlewicz-Frąckowiak

Świadectwa dojrzałości można odbierać w dniu 05-go lipca 2021 roku w sekretariacie szkoły od godziny 12:30, w pozostałe dni tygodnia od 8:30 do 12:30.

Przypominam, że każdy absolwent otrzymał indywidualny kod za pomocą którego może sprawdzić wyniki swojej matury na stronie https://www.oke.poznan.pl/ w serwisie dla uczniów i absolwentów.

Absolwenci którzy nie zdali matury są zobowiązani do złożenia oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym ( załącznik 7_2314 ). Czytaj więcej ……………


 

Załącznik 7_2314 wypełniamy elektronicznie, zapisujemy na dysku swojego komputera, wypełniony załącznik drukujemy i podpisujemy własnoręcznym podpisem następnie składamy go u dyrektora K.Rezlewicz-Frąckowiaka lub w sekretariacie szkoły.

Zapisany wypełniony załącznik przesyłamy jako kopię na adres k.rez@interia.pl opisując go w następujący sposób:

kod absolwenta (np. A01 )_imię i nazwisko absolwenta_poprawka matura2021

przykład:       A01_Jan Serwer_poprawka_matura2021

Wstecz