Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


26/04/13

Pożegnanie maturzystów.

opublikowane przez: Alicja Rezlewicz-Frąckowiak

Były kwiaty, pożegnania, nagrody i łzy wzruszenia…
W piątkowy poranek 26.04.2013 r. społeczność OBORNICKIEJ ZETY wraz z zaproszonymi gośćmi, rodzicami i gronem pedagogicznym była świadkiem ostatniego szkolnego spotkania w gronie klas czwartych kończących edukację w szkole średniej.


Uczniowie szkoły policealnej i techników informatycznego, handlowego, ekonomicznego i budowlanego wysłuchali ciepłego i serdecznego przemówienia Pana Dyrektora Waldemara Molskiego, który podzielił się z abiturientami osobistymi refleksjami na temat pewnych etapów w życiu człowieka oraz złożył życzenia powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych. Otuchy dodał również ks.Szymon Kaźmierczak pokazując młodym ludziom drogę do zachowania człowieczeństwa w czasach w jakich przyszło nam żyć.
W dalszej części uroczystości przyszedł czas na podziękowania i wyróżnienia dla abiturientów i ich rodziców. Wśród licznych nagród dla sportowców, wolontariuszy
i laureatów konkursów przedmiotowych była też nagroda specjalna, która przyznana była przez Starostę Obornickiego Pana Adama Olejnika dla Alicji Lutomskiej za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole, którą w imieniu Starosty wręczył radny Powiatu Obornickiego, a zarazem nauczyciel Zespołu Szkół Pan Piotr Neter. Uczennica technikum ekonomicznego Alicja Lutomska otrzymała również nagrodę od Burmistrza Obornik Pana Tomasza Szramy za godne pełnienie funkcji Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach. Taką samą nagrodę otrzymał uczeń technikum informatycznego Stanisław Janasek, który pełnił w Radzie funkcję sekretarza. Nagrody i listy gratulacyjne wręczył w imieniu Burmistrza Obornik pan Edward Mączyński.
Część artystyczną dla ,,czwartoklasistów” przygotowali młodsi koledzy z technikum informatycznego i ekonomicznego prezentując bardzo udany debiut kabaretu USB skeczem pt.,, Spotkanie po latach”, który nawiązywał w swojej treści do lat spędzonych w szkolnych murach, które każdy z nas zawsze wspomina z nostalgią. Słowa podziękowania i zapewnienia o wdzięczności za przekazaną wiedzę skierowali do nauczycieli sami kończący ZETĘ nie kryjąc wzruszenia. Osobne podziękowania były też dla rodziców, a także pracowników administracyjno-obsługowych szkoły za cierpliwość i wyrozumiałość.
Przed abiturientami jeszcze moc pracy! Już niedługo zaczynają się egzaminy maturalne i zawodowe.

Wstecz