Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


11/09/13

„Czas zawodowców” - optymalne przygotowanie każdego ucznia do przyszłej pracy zawodowej.

opublikowane przez: Waldemar Molski

Jesteśmy jedną z 35 szkół województwa wielkopolskiego (i jedyną w powiecie), która we współpracy z Politechniką Poznańską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, wdraża projekt mający na celu optymalne przygotowanie każdego ucznia technikum do egzaminów potwierdzających kwalifikacje oraz do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej. W ubiegłym roku szkolnym młodzież z Technikum Informatycznego  i Ekonomicznego rozpoczęła modułowe nauczanie przedmiotów zawodowych, które stanowi istotne novum w funkcjonowaniu Naszej Szkoły.


Oprócz tego w ramach projektu przyszli informatycy i ekonomiści w pięciu grupach doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w ramach dodatkowych zajęć realizowanych od września 2012 do maja 2013 metodą projektu. Miło nam zakomunikować, że grupa młodych dziennikarzy redagujących szkolną gazetę pod opieką Pani Moniki Gorzelańczyk i Agnieszki Woźniak zakwalifikowana została do udziału w Festiwalu Projektów na którym przedstawiony zostanie dorobek 35 szkół z województwa wielkopolskiego biorących udział w projekcie.

Początek roku szkolnego 2013/14 wiąże się z realizacją kolejnych zadań projektowych. Uczniowie wszystkich klas technikum (informatycy, ekonomiści i handlowcy) odbędą praktyki w specjalistycznych laboratoriach przygotowanych przez Politechnikę Poznańską z myślą o poznaniu specyfiki pracy w poszczególnych zawodach. Bezpłatny przejazd, zakwaterowanie w akademiku PWSZ w Pile i wyżywienie a przede wszystkim możliwość pracy na najnowocześniejszym sprzęcie będzie dla każdego ucznia technikum ważnym elementem w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i przygotowaniu do egzaminów. Z niecierpliwością oczekujemy na wrażenia i relacje  grupy uczennic IV klasy Technikum Ekonomicznego, które pod opieką Pań: Barbary Jereczek i Marleny Kasparzak jako pierwsze w Wielkopolsce kształcą się w laboratorium przygotowanym przez pracowników Politechniki Poznańskiej.

Poniżej przedstawiamy terminarz wyjazdów uczniów Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach na praktyki do laboratorium w Pile.

Harmonogram praktyk zawodowych w laboratoriach w roku szkolnym 2013/14 (Piła).

Termin

Klasa

Zawód

Liczba  uczniów

09.09.-13.09.2013r.

IV teh

Technik ekonomista

17

23.09.- 27.09.2013r.

IV teh

III tih

Technik handlowiec

26

07.10.-11.10.2103r.

IV ti

Technik informatyk

19

14.10.-18.10.21013r.

II tei

Technik ekonomista

19

21.10.-25.10.2013r.

II tei

Technik informatyk

16

02.12. – 06.12.2013r.

III tih

Technik informatyk

22

09.12. 13.12.2013r.

III tbe

Technik ekonomista

12

13.01.- 17.01.2014r.

IV tib

Technik informatyk

13

 

Wstecz