Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


05/10/13

Najlepsi otrzymali stypendium.

opublikowane przez: Marlena Kasprzak

Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby, otrzymali stypendium za wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013. Środki na ten cel przyznaje Zarząd Powiatu Obornickiego, a o tym kto otrzyma stypendium, decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej w składzie p. Marlena Kasprzak, p. Ewa Walczak i p. Danuta Rajewicz. Wcześniej wychowawcy poszczególnych klas, typują kandydatów.


W minionym roku szkolnym, oprócz uczennicy klasy III technikum ekonomicznego Estery Rączkowiak, która wytypowana została do Stypendium Prezesa Rady Ministrów najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

 

Przemysław Stawujak

IV TI

Joanna Kwiatkowska

IV TEH

Tomasz Radzio

III TIH

Krzysztof Kudliński

III C

Monika Błasiak

IV TEH

Julia Kołodziej

IV TEH

Adam Sierakowski

III C

Karolina Wiorek

III B

Milena Misiukiewicz

II TEI

Klaudia Burzyńska

III TEB

Klaudia Prochowska

III B

Monika Bąk

III TIH

Anna Mierzwa

IV TEH

Paulina Balcerowiak

IV TEH

Bartosz Aniołek

III TIH

Beata Kaczmarek

IV TEH

Gracjan Myrda

II A

Agata Bartol

III TEB

           

Tradycyjnie uczniowie zostali zaproszeni na małą uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów, podczas której Dyrektor Waldemar Molski gratulował uzyskanych wyników i zmotywował wszystkich do jeszcze bardziej wytężonej pracy, wzbogacającej umysły, serca, a dzięki możliwości uzyskania stypendium, również i portfele.

Najlepszym uczniom życzymy dalszych sukcesów w nauce, a pozostałym szybkiego dołączenia do zacnego grona wyróżniających się w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Wstecz