Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


28/10/13

Miłe WESOŁEGO początki czyli wybór Młodzieżowej Rady Miejskiej

opublikowane przez: Waldemar Molski

Inauguracyjna sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach odbyła się 28 października 2013 roku w Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Obornikach. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Pan Paweł Drewicz. Następni mówcy w osobach Burmistrza Obornik Pana Tomasza Szramy oraz Wicestarosty Pana Andrzeja Okpisza serdecznie pogratulowali wyboru 21 nowym radnym.


Młodzież z Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach czyli największej szkoły ponadgimnazjalnej Powiatu Obornickiego wybrała na swych przedstawicieli: Malwinę Stachowiak z I kl. Technikum Informatycznego, Adriana Płotkę i Bartosza Barana z I kl. Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Bartosza Wesołego z II kl. Technikum Ekonomicznego.

Pierwsza część obrad poświęcona została przedstawieniu i wzajemnemu poznawaniu się młodych rajców oraz ważnemu wydarzeniu jakim bez wątpienia było ślubowanie i otrzymanie legitymacji radnych MRM w Obornikach. Uczniowie obornickiej ZETY mieli duży wpływ na realizację kolejnych punktów porządku obrad. Bartosz Baran odnalazł swoje kolejne powołanie i w brawurowy sposób przewodniczył pracom Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadziła wybory Prezydium MRM II kadencji.

W wyniku tajnych głosowań na Przewodniczącego wybrano Bartosza Wesołego, który przekonał do swojej kandydatury większość rady oryginalną formą autoprezentacji kończąc słowami: „jeżeli postawicie na mnie, to gwarantuję, że będzie konkretnie i na temat ale również i wesoło!”. Warto zauważyć, że Bartosz to po Alicji Lutomskiej kolejny Przewodniczący MRM reprezentujący Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach. Dyrektor Waldemar Molski podkreślił, że świadczy o to niezwykłym potencjale, który tkwi w młodzieży obornickiej ZETY oraz o zdolnościach do nawiązywania współpracy i realizowaniu pomysłów z uwzględnieniem potrzeb młodych ludzi.

Najbliższymi współpracownikami nowego Przewodniczącego rady zostali uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Obornikach. Wiceprzewodniczącym został Igor Krzyżaniak a sekretarzem Alicja Durka. Po wyborach przewodniczenie obrad przejął Bartosz Wesoły i młodzi radni mieli okazję skonfrontować swoje pomysły z przedstawicielami Obornickiego Centrum Sprtu oraz Obornickiego Ośrodka Kultury. Co uda się zrealizować pokaże przyszłość. Najważniejsze, że będzie konkretnie i wesoło J.   

Wstecz