Nasi partnerzy

Aktualności & Ogłoszenia


30/11/13

OBORNICCY PRACODAWCY WRÓCILI DO SZKOŁY.

opublikowane przez: Waldemar Molski

Kształcenie nowych kadr na potrzeby lokalnego rynku pracy to od wielu lat ważny element współpracy pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Zespołem Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach. Co roku około 100 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskuje kwalifikacje zawodowe i wkracza na rynek pracy. Z inicjatywy dyrektora Waldemara Molskiego we współpracy z Panią Haliną Olech i Leszkiem Wicherkiem z Obornickiego Cechu Rzemiosł Różnych w dniu 30 października 2013 roku odbyła się w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach konferencja pod hasłem CZAS ZAWODOWCÓW  w której wzięło udział prawie 30 najznamienitszych obornickich pracodawców. Zaproszenie przyjął również wicestarosta obornicki Pan Andrzej Okpisz. 


W pierwszej części konferencji przedstawiciele Politechniki Poznańskiej (partnera szkoły w realizacji projektu „Czas zawodowców”) przedstawili istotne problemy wpływające na koszt działalności przedsiębiorstwa i jeden ze sposobów ich rozwiązania jakim jest przystąpienie do bezpłatnego systemu znajdowania potencjalnych pracowników ze ściśle określonymi kompetencjami i umiejętnościami. Wywołało to zainteresowanie pracodawców, którzy w drugiej części konferencji korzystając z pracowni komputerowej mogli rejestrować się do systemu, który stworzyła Politechnika Poznańska.

W ostatniej części konferencji pracodawcy i dyrekcja szkoły wskazali na konieczność wdrożenia w najbliższym czasie nowych inicjatyw dotyczących teoretycznego kształcenia zawodowego uczniów w oparciu o bazę dydaktyczną szkoły. Wicestarosta Okpisz zadeklarował pomoc w podjęciu realizacji tych inicjatyw. To cenna deklaracja ze strony przedstawiciela władzy samorządowej, co zgodnie potwierdzili wszyscy uczestnicy spotkania.

Konferencja była świadectwem doskonałej współpracy Cechu Rzemiosł Różnych i Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach ukierunkowanej na kształcenie fachowców na potrzeby rynku pracy. Spore wrażenie zrobiła na pracodawcach możliwość rejestracji do systemu z wykorzystaniem nowej mobilnej pracowni multimedialnej wartości ponad 100 tyś. zł. , którą Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach pozyskał realizując drugi rok zadania w ramach projektu CZAS ZAWODOWCÓW. Wszyscy pracodawcy z uśmiecham stwierdzili, że warto było na ten jeden dzień wrócić do szkoły.

Wstecz